Breaking news! I schack i det gröna 2020 kommer seniorgruppen ej att starta.

 

VSF:s styrelse har beslutat att ej ge seniorgruppen i Schack i det gröna DM-status detta år. Detta beslut fattades via omröstning i en mejlkonversation vecka 28.

 

Med anledning av Coronavirusets spridning har SA Mark  beslutat att ställa in seniorgruppen helt. Däremot kommer b-juniorer och c-juniorer att spela. Dessa grupper utgör också DM i blixtschack för de medlemmar som är huvudregistrerade i distriktet.

Tävlingen är flyttad till Örbygården. 

Mer information finns på SA Marks hemsida.

 

 

One Comment on “Breaking news! I schack i det gröna 2020 kommer seniorgruppen ej att starta.”

  1. Hade det inte varit lämpligare att ta det beslutet INNAN inbjudan publicerades!? Det är ju trots allt några, om än inte så många, som anmält sig under premissen att SIDG även fungerar som blixt-DM. För övrigt så kanske inbjudan till SIDG borde uppdateras snarast angående denna ändring, då så ännu inte skett.

Comments are closed.