Förtroendevalda.

Bankgironummer: 5950 – 1460

För att mejla någon i styrelsen, klicka på respektive namn!

Ordförande:
Fredrik Kjellqvist, Kållandsgatan 54, 531 30  Lidköping
Telefon:  070-5378996


Vice sekreterare:
Jörgen Isacsson, Björkholmsgatan 1D, 462 32, Vänersborg


Kassör:
Viljo Koski, Örslösa Gläntan, 531 97 Lidköping
Telefon: 0510-122 08 / 070-547 22 39

Sekreterare:
Eva Johansson, Korpabergsvägen 47, 441 41 Alingsås
Telefon:  070-225 57 56

Vice ordförande:
Josef Håkanson, Drakarörsgatan 7, 521 30 Falköping.
Telefon: 076- 623 63 70


Ledamot:

Ingemar Gustavsson, Wetterlinsgatan 4 A, Falköping,
Telefon 070-646 39 37

Styrelsesuppleanter:
Anders Frisk och Anders Wengholm.


Valberedning:
Sammankallande: Malte Svensson.
Ledamot: Peter Fransson.


Revisorer: Anders Brissman och Bo-Lennart Oskarsson.
Revisorssuppleant: Patrik Ragnar.