Den nya dataskyddsförordningen, GDPR

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft inom kort har SSF publicerat en policy för dataskydd. Policyn kan läsas här: http://www.schack.se/wp/wp-content/uploads/2018/05/Dataskyddspolicy-f%C3%B6r-Sveriges-Schackf%C3%B6rbund-2018-05-17.pdf  

Läs mer

VSF:s kongress 2018

Under kongressen genomfördes flera personval. Resultat: Ordförande 1 år: Fredrik Kjellqvist(omval). Sekreterare, 2 år: Margareta Claesson(omval). Styrelseledamot, 2 år: Danny Nguyen(nyval). Styrelsesuppleanter, 1 år: Anders Frisk(omval) och Per Weinö(omval). Revisorer …

Läs mer