Kontakt

Allmän information om distriktet
Västergötlands schackförbund är en sammanslutning av schackföreningarna inom Västergötland, Dalsland och Bohuslän utom de föreningar som ingår i Göteborgs Schackförbund. Västergötlands schackförbund bildades år 1919 och är anslutet till Sveriges schackförbund.
Vanligt förekommande förkortningar för Västergötlands schackförbund är Västergötlands SF och VSF. 

Bankgironummer: 5950-1460 Swish: 123 338 46 17
Vid banköverföring från utländsk bank ange IBAN: SE89 8000 0828 9102 4412 1737 och
BIC/SWIFT: SWEDSESS

Vid alla inbetalningar till distriktet, vänligen ange vad betalningen avser. (Exempel på meddelande vid inbetalning: ”Blixt-DM, Anton Antonsson”).

Mejladress till Västergötlands schackförbund: Frågor om tävlingar, skolschack, bidragsansökningar, synpunkter på hemsidan samt förslag till styrelsen skickas till vastgotaschack(at)gmail.com. Mejladressen hanteras primärt av distriktets anställde, Josef Håkanson. Den kan dock komma att hanteras av andra personer i styrelsen och/eller funktionärer på Västergötlands schackförbunds tävlingar.


Kommittér och utskott

Arbetsutskott:
Enligt distriktets stadgar utgör ordförande, sekreterare och kassör styrelsens arbetsutskott.

Tävlingskommitté: Jörgen Isaksson (ordförande), Christian Carlsson (ledamot) och Ingemar Gustavsson (ledamot). Josef Håkanson är ständigt adjungerad i egenskap av anställd.

Skolschackkommitté: Anders Wengholm (ordförande), Martin Johansson (ledamot) och Anders Frisk (ledamot).


Schackadministratör/schackinstruktör (anställd på 50 %): Josef Håkanson.
För brådskande ärenden, ring eller sms:a till 076-623 63 70.
För ej akuta ärenden, skicka mejl till vastgotaschack(at)gmail.com.

(Mejladressen vastgotaschack(at)gmail.com hanteras primärt av Josef. Den kan dock komma att hanteras av andra personer i styrelsen och/eller funktionärer på Västergötlands schackförbunds tävlingar. Om du vill mejla Josef i ett känsligt ärende, och inte vill att någon annan kan komma att läsa mejlet, kontakta Josef på mejladressen josefschack(at)gmail.com.)

Arbetsuppgifter:

 • Allmän administration med tävlingar, inbjudningar med mera.
 • Ledamot/adjungerad i VSF:s tävlingskommitté. Ledare för tävlingar på plats, domare eller annat.
 • Sköta hemsidan.
 • Upprätta ett utkast på Verksamhetsplan för styrelsen att besluta om.
 • Styrelsearbete.
 • Kontakter med Sveriges schackförbund samt VSF:s klubbar.
 • Träning digitalt med medlemmar i VSF (påbörjades för något år sedan).
 • Skolschacket.
 • Rapportering av använd tid (månadsvis).
 • Ansvarig för VSF:s domarverksamhet.
 • Materialansvarig
 • Jämte därmed förenliga arbetsuppgifter.

Styrelse och styrelsesuppleanter

Ordförande: Jörgen Isaksson, telefon: 076-763 42 88  Vice ordförande: Anders Frisk, telefon: 073-544 74 33

Kassör: Anders Wengholm, telefon: 070-587 00 90  Sekreterare: Eva Johansson, telefon: 070-225 57 56

Vice sekreterare: Ingemar Gustavsson, telefon: 070-646 39 37
Styrelseledamöter:
Gustav Gyllenhammar, telefon: 076-774 40 97 och Christian Carlsson, telefon: 072-216 83 73
Styrelsesuppleanter:
Martin Johansson, telefon: 072-727 70 70 och Josef Håkanson, telefon: 076-623 63 70

Övriga förtroendevalda

Valberedning:

Kristian Karlsén, telefon:079-341 71 88 och John Löfgren

Revisorer:
Anders Brissman,  telefon:072-528 91 28 och Patrik Ragnar, telefon:070-790 60 71

Revisorssuppleant: Viljo Koski, telefon:070-547 22 39