Kontakt

Bankgironummer: 5950 -1460  Vid banköverföring från utländsk bank ange IBAN: SE89 8000 0828 9102 4412 1737 och BIC/SWIFT: SWEDSESS
Swish: 123 338 46 17  Vid alla inbetalningar till distriktet, vänligen ange vad betalningen avser (exempelvis ”startavgift Blixt-DM, Anton Antonsson”).

Klicka här om du har frågor om tävlingar, skolschack eller vill kontakta hela styrelsen.
Mejladressen ovan hanteras primärt av distriktets anställde, Josef Håkanson, men kan komma att hanteras av andra personer i styrelsen och/eller funktionärer på Västergötlands schackförbunds tävlingar.

Arbetsutskott: Enligt våra stadgar utgör ordförande, sekreterare och kassör styrelsens arbetsutskott.

Tävlingskommitté: Ledamöter är Fredrik Kjellqvist (sammankallande)Ingemar Gustavsson och Christian Carlsson.
Josef Håkanson är ständigt adjungerad i tävlingskommittén i egenskap av anställd.

Skolschackkommitté: Anders Wengholm, Anders Frisk och Jörgen Isacsson.
För att mejla någon i styrelsen, klicka på respektive namn!

Styrelsen består av sju ledamöter samt två suppleanter. Kontaktuppgifter till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och andra förtroendevalda finns längre ned på sidan.


Schackadministratör/schackinstruktör (anställd på 50 %) : Josef Håkanson.
För brådskande ärenden, ring eller sms:a till 076-623 63 70. För ej akuta ärenden, skicka mejl till Västergötlands schackförbund.
Arbetsuppgifter:

 • Allmän administration med tävlingar, inbjudningar m.m.
 • Ledamot/adjungerad i VSF:s tävlingskommitté. Ledare för tävlingar på plats, domare eller annat.
 • Sköta hemsidan.
 • Upprätta ett utkast på Verksamhetsplan för styrelsen att besluta om.
 • Styrelsearbete.
 •  Kontakter med Sveriges schackförbund samt VSF:s klubbar.
 • Träning digitalt med medlemmar i VSF (påbörjades för något år sedan).
 •  Skolschacket.
 • Rapportering av använd tid (månadsvis).
 • Ansvarig för VSF:s domarverksamhet.
 • Materialansvarig
 • Jämte därmed förenliga arbetsuppgifter.

Ordförande: Fredrik Kjellqvist   Telefon:  070-537 89 96
Bostadsadress: Kållandsgatan 54, 531 30
Lidköping.


Vice ordförande: Jörgen Isacsson  Telefon: 076-763 42 88


Kassör: Anders Wengholm  Telefon: 070-587 00 90

Sekreterare: Eva Johansson   Telefon: 070-225 57 56

Vice sekreterare: Ingemar Gustavsson   Telefon: 070-646 39 37


Ledamöter i styrelsen:
Gustav Gyllenhammar Telefon: 070-376 07 16 samt  Anders Frisk   Telefon: 073-544 74 33


Styrelsesuppleanter:
Christian Carlsson  Telefon: 072-216 83 73 samt Josef Håkanson Telefon: 076-623 63 70


Valberedning:
Anders Kleimark  Telefon: 076-392 93 62 samt  Kristian Karlsen  Telefon: 079-341 71 88


Revisorer:
Anders Brissman   Telefon: 072-528 91 28  samt Patrik Ragnar
Revisorssuppleant: Viljo Koski     Telefon: 070-547 22 39