Dokument


Här finns protokoll och andra relevanta dokument. Alla dokument är i PDF-format, såvida inget annat anges. Programmet Adobe Reader kan användas för att läsa PDF-filer. Adobe Reader kan hämtas här utan kostnad.

Observera att vissa äldre protokoll inte är tillgängliga för nedladdning. Arbetet med att komplettera sidan med äldre protokoll pågår.


Schackregler och andra dokument som rör tävlingar
Bergertabeller 4-18 spelare (PDF-format)
Bergertabeller (gjorda av Pinova förlag, Malmö, redaktionella ändringar av Josef H)
Bergertabeller i Excel-format (gjorda av Pinova förlag, Malmö, redaktionella ändringar av Josef H)

Laws of chess 2023 (FIDE:s schackregler på engelska)   FIDE:s schackregler på svenska
Länk till FIDE-handboken 

SSF:s tävlingsbestämmelser 2023/2024
Tävlingsbestämmelser VSF:s Distriktsserie 2023/2024


Västergötlands SF:s stadgar, fastställda 24 april 2021
Västergötlands SF:s Riktlinjer för juniorbidrag (version maj 2023)
Blankett Västergötlands SF styrelsearvode


Mötesprotokoll

2024
VSF Kongressprotokoll 2024
Bilagor till VSF Kongressprotokoll 2024

VSF Protokoll (Nr 1) 24 januari 2024
VSF Protokoll (Nr 2) 24 februari 2024
VSF Protokoll (Nr 3) 25 februari 2024

VSF Protokoll (Nr 4) 16 mars 2024
VSF Protokoll (nr 5) 3 april 2024


2023
VSF Kongressprotokoll 2023

VSF protokoll Nr 1 2023
VSF protokoll Nr 2 2023
VSF protokoll Nr 3 2023
VSF Protokoll Nr 4 2023
VSF Protokoll (Nr 5) 14 maj 2023
VSF Protokoll (Nr 6) 14 juni 2023
VSF Protokoll (Nr 7) 16 augusti 2023
VSF Protokoll Nr 8 2023
VSF Protokoll Nr 9 2023

TK-möten (TK är en förkortning för ordet tävlingskommitté)
VSF Protokoll TK-möte 23 september 2023
VSF TK-möte 22 april 2024
VSF TK-möte 9 maj 2024
VSF TK-möte 21 maj 2024


2022
VSF protokoll Nr 1 2022

VSF protokoll Nr 2 2022
VSF protokoll Nr 3 2022
VSF protokoll Nr 4 2022
VSF protokoll Nr 5 2022
VSF protokoll Nr 6 2022

VSF protokoll Nr 7 2022

VSF Kongressprotokoll 2022
VSF Verksamhetsberättelse 2022


2021

VSF Kongressprotokoll 2021
VSF Verksamhetsberättelse 2021

VSF protokoll nr 1 2021
VSF protokoll Nr 2 2021
VSF protokoll Nr 3 2021
VSF protokoll Nr 4 2021
VSF protokoll Nr 5 2021
VSF protokoll Nr 6 2021
VSF protokoll Nr 7 2021


2020

VSF Kongressprotokoll 2020

VSF Verksamhetsberättelse 2020

VSF protokoll Nr 1 2020
VSF protokoll Nr 2 2020
VSF protokoll Nr 3 2020 , (Bilaga 1 angående Styrelsearvoden)
VSF protokoll Nr 4 2020

VSF protokoll Nr 5 2020
VSF protokoll Nr 6 2020


2019

VSF Kongressprotokoll 2019

VSF Verksamhetsberättelse 2019

VSF Protokoll 1-5 läggs upp senare.

VSF Protokoll Nr 6 2019
VSF Protokoll Nr 7 2019
VSF Protokoll Nr 8 2019
VSF Protokoll Nr 9 2019


2018

VSF Protokoll (nr 1) 9 januari 2018
VSF Protokoll (nr 2) 27 februari 2018

2017

VSF Verksamhetsberättelse 2017
VSF Kongressprotokoll 2017

VSF protokoll (nr 1) 10 januari 2017
VSF protokoll (nr 2) 7 mars 2017
VSF protokoll (nr 3) 23 april 2017
VSF protokoll (nr 4) 30 maj 2017
VSF Protokoll (nr 5) 29 augusti 2017
VSF Protokoll (nr 6) 3 oktober 2017
VSF Protokoll (nr 7) 28 november 2017

2016

VSF Verksamhetsberättelse 2016
VSF Kongressprotokoll 2016

VSF Protokoll (nr 1) 10 januari 2016
VSF Protokoll (nr 2) 5 mars 2016
VSF Protokoll (nr 3) 25 april 2016
VSF protokoll (nr 4) 19 juni 2016
VSF protokoll (nr 5) 1 september 2016
VSF protokoll (nr 6) 11 oktober 2016

2015

VSF Verksamhetsberättelse 2015

2014

 


2013

Kongressprotokoll 2013

VSF Protokoll Nr 1 2013
VSF Protokoll Nr 2 2013
VSF Protokoll Nr 3 2013
VSF Protokoll Nr 4 2013
VSF protokoll Nr 5 2013


2012

Kongressprotokoll 2012

VSF Protokoll Nr 1 2012
VSF Protokoll Nr 2 2012
VSF Protokoll Nr 3 2012
VSF Protokoll Nr 4 2012


2011

Kongressprotokoll 2011

VSF Protokoll Nr 1 2011
VSF Protokoll Nr 2 2011
VSF Protokoll Nr 3 2011
VSF Protokoll Nr 4 2011
VSF Protokoll Nr 5 2011


2010

Kongressprotokoll 2010

VSF Protokoll Nr 1 2010
VSF Protokoll Nr 2 2010
VSF Protokoll Nr 3 2010


2009

Kongressprotokoll 2009

VSF Protokoll Nr 1 2009
VSF Protokoll Nr 2 2009
VSF Protokoll Nr 3 2009

VSF Protokoll Nr 6 2009


2008

Kongressprotokoll 2008

VSF Protokoll Nr 3 2008
VSF Protokoll Nr 4 2008
VSF Protokoll Nr 6 2008