Kontaktuppgifter till distriktet

Bankgironummer: 5950 – 1460
Swishnummer: 123 338 46 17
Enligt stadgarna ingår ordförande, sekreterare och kassör i förbundet i arbetsutskottet (au).
Klicka här om du har frågor om tävlingar eller vill kontakta hela styrelsen.

För att mejla någon i styrelsen, klicka på respektive namn!


Schackadministratör/schackinstruktör, vice ordförande, sammankallande i tävlingskommittén:
Josef Håkanson, Drakarörsgatan 7, 521 30 Falköping
Telefon: 076-623 63 70
Ansvarsområden:

  • Handha kansli frågor mot skolschackklubbar (registrering av skolschackklubbar, planering besök m.m.).
  • Besök av skolschackklubbar inklusive instruktion.
  • Uppdatering av hemsida med relevant information.
  • Huvudansvarig för distriktets fysiska tävlingar.
  • Huvudansvarig för distriktets digitala tävlingar.
  • Support till distriktets klubbar vid deras digitala tävlingar.
  • Ansvarig för utbildnings- och träningsverksamhet (digitalt).
  • Ansvarig för domarverksamhet.
  • I övrigt förekommande arbetsuppgifter med anknytning till verksamheten.

 


Ordförande, materialansvarig, ledamot i tävlingskommittén:
Fredrik Kjellqvist, Kållandsgatan 54, 531 30  Lidköping
Telefon:  070-5378996


Vice sekreterare:
Jörgen Isacsson, Björkholmsgatan 1D, 462 32, Vänersborg
Telefon: 076-763 42 88


Kassör:
Viljo Koski, Örslösa Gläntan, 531 97 Lidköping
Telefon: 0510-122 08 / 070-547 22 39

Sekreterare:
Eva Johansson, Korpabergsvägen 47, 441 41 Alingsås
Telefon:  070-225 57 56

Ledamot i styrelsen samt tävlingskommittén:
Ingemar Gustavsson, Wetterlinsgatan 4 A, Falköping,
Telefon 070-646 39 37


Ledamot i styrelsen
Anders Wengholm


Styrelsesuppleanter:
Anders Frisk
Telefon: 0735 – 44 74 33

och Ulf Andersson (Tanums SS).
Telefon: 070-438 72 90

 


Styrelsesuppleanter:

 

Valberedning:
Sammankallande: Malte Svensson.
Ledamot: Peter Fransson.


Revisorer: Anders Brissman och Patrik Ragnar.
Revisorssuppleant: Bo-Lennart Oskarsson.