Protokoll från tävlingskommitténs möten publicerade

Västergötlands schackförbunds tävlingskommitté har haft flera möten i år. 
Mötesprotokoll från den 22 april, 9 maj och 21 maj är publicerade och återfinns här. I mötesprotokollen kan man läsa om planering för kommande tävlingar, förändringar i tävlingsbestämmelser säsongen 2024/2025 och annat som rör distriktets tävlingar.