Protokoll och stadgar

Här finns protokollen i PDF-format.

Adobe reader som kan läsa pdf-filer kan gratis hämtas ner här.


VSF stadgar, fastställda 24 april 2021
VSF riktlinjer för juniorbidrag (version maj 2022)

2023

VSF protokoll Nr 1 2023
VSF protokoll Nr 2 2023
VSF protokoll Nr 3 2023

Kongressprotokoll 2022

VSF protokoll Nr 1 2022
VSF protokoll Nr 2 2022
VSF protokoll Nr 3 2022
VSF protokoll Nr 4 2022
VSF protokoll Nr 5 2022
VSF protokoll Nr 6 2022
VSF protokoll Nr 7 2022

2021

Kongressprotokoll 2021
Verksamhetsberättelse VSF 2021

VSF protokoll Nr 1 2021
VSF protokoll Nr 2 2021
VSF protokoll Nr 3 2021
VSF protokoll Nr 4 2021
VSF protokoll Nr 5 2021
VSF protokoll Nr 6 2021
VSF protokoll Nr 7 2021

2020

Kongressprotokoll 2020
VSF Verksamhetsberättelse 2020

VSF protokoll Nr 1 2020
VSF protokoll Nr 2 2020
VSF protokoll Nr 3 2020  (Bilaga 1 angående Styrelsearvoden)
VSF protokoll Nr 4 2020
VSF protokoll Nr 5 2020
VSF protokoll Nr 6 2020

 

2019

Kongressprotokoll 2019
VSF Verksamhetsberättelse 2019

VSF Protokoll Nr 1 2019 
VSF Protokoll Nr 2 2019
VSF Protokoll Nr 3 2019
VSF Protokoll Nr 4 2019
VSF Protokoll Nr 5 2019
VSF Protokoll Nr 6 2019
VSF Protokoll Nr 7 2019
VSF Protokoll Nr 8 2019
VSF Protokoll Nr 9 2019

 

2018

Kongressprotokoll 2018
VSF Verksamhetsberättelse 2018

VSF Protokoll Nr 1 2018
VSF Protokoll Nr 2 2018
VSF Protokoll Nr 3 2018
VSF Protokoll Nr 4 2018 
VSF Protokoll Nr 5 2018
VSF Protokoll Nr 6 2018
VSF Protokoll Nr 7 2018

2017

Kongressprotokoll 2017
VSF Verksamhetsberättelse 2017

VSF Protokoll Nr 1 2017
VSF Protokoll Nr 2 2017
VSF Protokoll Nr 3 2017
VSF Protokoll Nr 4 2017
VSF Protokoll Nr 5 2017
VSF Protokoll Nr 6 2017
VSF Protokoll Nr 7 2017

2016

Kongressprotokoll 2016
VSF Verksamhetsberättelse 2016

VSF Protokoll Nr 1 2016
VSF Protokoll Nr 2 2016
VSF Protokoll Nr 3 2016
VSF Protokoll Nr 4 2016
VSF Protokoll Nr 5 2016
VSF Protokoll Nr 6 2016
VSF Protokoll Nr 7 2016

2015

Kongressprotokoll 2015

VSF Verksamhetsberättelse 2015

VSF Protokoll Nr 1 2015
VSF Protokoll Nr 2 2015
VSF Protokoll Nr 3 2015
VSF Protokoll Nr 4 2015
VSF Protokoll NR 5 2015


2014

Kongressprotokoll 2014

2014 års verksamhetsberättelse

VSF Protokoll Nr 1 2014
VSF Protokoll Nr 2 2014
VSF Protokoll Nr 3 2014
VSF Protokoll Nr 4 2014
VSF Protokoll Nr 5 2014
VSF Protokoll Nr 6 20142013

Kongressprotokoll 2013

VSF Protokoll Nr 1 2013
VSF Protokoll Nr 2 2013
VSF Protokoll Nr 3 2013
VSF Protokoll Nr 4 2013
VSF protokoll Nr 5 2013


2012

Kongressprotokoll 2012

VSF Protokoll Nr 1 2012
VSF Protokoll Nr 2 2012
VSF Protokoll Nr 3 2012
VSF Protokoll Nr 4 2012


2011

Kongressprotokoll 2011

VSF Protokoll Nr 1 2011
VSF Protokoll Nr 2 2011
VSF Protokoll Nr 3 2011
VSF Protokoll Nr 4 2011

VSF Protokoll Nr 5 2011


2010

Kongressprotokoll 2010

VSF Protokoll Nr 1 2010
VSF Protokoll Nr 2 2010
VSF Protokoll Nr 3 2010


2009

Kongressprotokoll 2009

VSF Protokoll Nr 1 2009
VSF Protokoll Nr 2 2009
VSF Protokoll Nr 3 2009


2008

Kongressprotokoll 2008

VSF Protokoll Nr 3 2008
VSF Protokoll Nr 4 2008
VSF Protokoll Nr 6 2008