Dags för medlemsregistrering!

Det är dags för klubbarna i Sveriges Schackförbund att medlemsregistrera sina medlemmar.

För att kunna delta i eloregistrerade tävlingar, t.ex. VSF:s snabbschack-dm och VSF:s distriktsserie krävs ett aktivt medlemskap i en svensk schackklubb(för deltagande i distriktsserien krävs ett medlemskap i en till Västergötlands schackförbund ansluten förening).

Man måste också vara tävlings- och rankingregistrerad för att delta i en elorankad tävling.

Gå in här för att se om du är medlemsregistrerad för år 2019!