Hedersledamot Kurt Kjellqvist 75 år

Under gårdagen uppvaktades VSF:s Hedersledamot Kurt Kjellqvist på sin 75 års dag av Ordförande Fredrik Kjellqvist. Då överlämnades en gåva föreställande en älg i glas från VSF till Kurt, som hela sitt liv haft ett intresse av att jaga, utöver schack förstås!! Glasälgen är handgjord av en skulptör på Stockholms glasbruk och införskaffad vid Skansen. Medföljande kort har också en schacklig jägaranknytning vilket kan ses på bilderna och läs gärna vitsen som står på kortet. Kurt Kjellqvist framförde ett stort tack till VSF för detta och uttryckte:
”Det var en trevlig överraskning och en sådan man inte räknat med, vilket gör den extra bra och rolig, så ett stort tack till VSF:s styrelse vill jag framföra”