Protokoll och stadgar

  1. Här finns protokoll i PDF-format. Observera att det saknas protokoll på denna sida för vissa år.
    Detta kommer att åtgärdas i sinom tid, så ha tålamod!

    Adobe Reader som kan läsa PDF-filer kan  hämtas  här utan kostnad.

VSF stadgar, fastställda 24 april 2021
VSF Riktlinjer för juniorbidrag maj 2023
Blankett styrelsearvode

2024
VSF Protokoll 1 2024 (Möte den 24 januari 2024)

2023

VSF Kongressprotokoll 2023

VSF protokoll Nr 1 2023
VSF protokoll Nr 2 2023
VSF protokoll Nr 3 2023
VSF Protokoll Nr 4 2023
VSF Protokoll Nr 5 2023
VSF Protokoll Nr 6 2023
VSF Protokoll Nr 7 2023
VSF Protokoll Nr 8 2023
VSF Protokoll Nr 9 2023

VSF Protokoll TK-möte 23 september 2023

VSF Kongressprotokoll 2022
VSF Verksamhetsberättelse 2022

2022

VSF protokoll Nr 1 2022
VSF protokoll Nr 2 2022
VSF protokoll Nr 3 2022
VSF protokoll Nr 4 2022
VSF protokoll Nr 5 2022
VSF protokoll Nr 6 2022
VSF protokoll Nr 7 2022

2021

VSF Kongressprotokoll 2021
VSF Verksamhetsberättelse 2021

VSF protokoll Nr 1 2021
VSF protokoll Nr 2 2021
VSF protokoll Nr 3 2021
VSF protokoll Nr 4 2021
VSF protokoll Nr 5 2021
VSF protokoll Nr 6 2021
VSF protokoll Nr 7 2021

2020

VSF Kongressprotokoll 2020
VSF Verksamhetsberättelse 2020

VSF protokoll Nr 1 2020
VSF protokoll Nr 2 2020
VSF protokoll Nr 3 2020  (Bilaga 1 angående Styrelsearvoden)
VSF protokoll Nr 4 2020
VSF protokoll Nr 5 2020
VSF protokoll Nr 6 2020

 

2019

VSF Kongressprotokoll 2019
VSF Verksamhetsberättelse 2019

VSF Protokoll 1-5 läggs upp senare.
VSF Protokoll Nr 6 2019
VSF Protokoll Nr 7 2019
VSF Protokoll Nr 8 2019
VSF Protokoll Nr 9 2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 


2014

VSF Protokoll Nr 1 2014


2013

Kongressprotokoll 2013
VSF Protokoll Nr 1 2013
VSF Protokoll Nr 2 2013
VSF Protokoll Nr 3 2013
VSF Protokoll Nr 4 2013
VSF protokoll Nr 5 2013


2012

Kongressprotokoll 2012

VSF Protokoll Nr 1 2012
VSF Protokoll Nr 2 2012
VSF Protokoll Nr 3 2012
VSF Protokoll Nr 4 2012


2011

Kongressprotokoll 2011
VSF Protokoll Nr 1 2011
VSF Protokoll Nr 2 2011
VSF Protokoll Nr 3 2011
VSF Protokoll Nr 4 2011
VSF Protokoll Nr 5 2011


2010

Kongressprotokoll 2010

VSF Protokoll Nr 1 2010
VSF Protokoll Nr 2 2010
VSF Protokoll Nr 3 2010


2009

Kongressprotokoll 2009

VSF Protokoll Nr 1 2009
VSF Protokoll Nr 2 2009
VSF Protokoll Nr 3 2009

VSF Protokoll Nr 6 2009


2008

Kongressprotokoll 2008

VSF Protokoll Nr 3 2008
VSF Protokoll Nr 4 2008
VSF Protokoll Nr 6 2008