Styrelsen i Västergötlands schackförbund har konstituerat sig

Vid kongressen den 30 mars valdes en ny styrelse.

Vid ett styrelsemöte konstituerade sig styrelsen.

Det konstaterades att på kongressen valdes Fredrik Kjellqvist till ordförande.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Vice ordförande: Josef Håkanson
Vice sekreterare: Jörgen Isacsson
Sekreterare: Eva Johansson
Kassör: Viljo Koski
Ledamot: Ingemar Gustavsson

Styrelsesuppleanter är Anders Frisk och Per Weinö.