Nya Fide-regler för betänketider, rankingberäkning och titlar från och med 1 januari 2022

Fide har beslutat att ändra på vissa regler vad gäller vilka betänketider som räknas som rankinggrundande.  Man ändrar också på regler för rankingberäkning av blixtschack och snabbschack, samt ändrar på vissa titelregler.
Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 och det går att läsa mer om förändringarna på FIDE:s hemsida. En kort sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

  • Om någon (eller båda) av spelarna i ett parti har över 2400 i ranking, ska betänketiden vara minst 120 minuter/spelare för att partiet ska kunna rankingberäknas.         
  • Om någon (eller båda) av spelarna har över 1800 i ranking, men mindre än 2400, ska betänketiden vara minst 90 minuter/spelare för att partiet ska kunna rankingberäknas.
  • Om båda spelarna i ett parti har mindre än 1800 i ranking, ska betänketiden vara minst 60 minuter/spelare för att partiet ska kunna rankingberäknas.
  • Om tilläggstid används skall man räkna på vilken betänketid spelaren får för de första 60 dragen. (T.ex. 60 minuter+30 sekunder/drag från drag 1 räknas som 90 minuter för de första 60 dragen, så 60 min+30 sek/drag är rankinggrundande om båda spelarna har mindre än 2400. )
  • Om dragserie används, skall den första tidskontrollen vara tidigast efter drag 30.