Rapport från Jubileumsbanketten

Här kommer en rapport från jubileumsbanketten.

En rad personer uppmärksammades på banketten. De och varje representerad klubb fick ett eller flera   exemplar av VSF:s jubileumsbok, skriven av Rolf Svensson, Fristad.

Bland annat uppmärksammades Rolf Svensson, Kent Emanuelsson, Lars Eklund, Kurt Kjellqvist, Ingvar Andersson, Margareta Claesson, Viljo Koski, Håkan Winfridsson och Rickard Dahlström.

Styrelsen för Västergötlands schackförbund kungjorde att flera personer som har betytt mycket för VSF kommer föreslås bli hedersledamöter i VSF på VSF:s kongress 2020, som äger rum våren 2020 i Tanumshede.

efterrätt