Rapport från Öppna Snabbschack-DM 28 januari

Totalt deltog 44 spelare i tävlingarna. Tack till alla som ville vara med!  🙂

Bilder från a-juniortävlingen/seniortävlingen återfinns på Skara SS hemsida.
Resultat och lottning a-juniortävlingen/seniortävlingen.
A-juniortävling/seniortävlingen var elorankad. Resultaten rapporterades till FIDE för rankingberäkning och rankingförändringarna för spelarna kan ses här.

Bild på samtliga yngre juniorer

Resultat och lottning B/C-junior-tävlingen