Resultat Riddarschacket 2017

  1. Jan-Ove Sundqvist 4,5 poäng
  2. Fred Drakenhammar 4
  3. Stefan Johansson 3,5
  4. Dan Fogelberg 3,5
  5. Per Wikström 3,5
      6-7. Kenneth Wiman 3
      6-7. Dan Fernold 3
     8-10 Bo Olsson 3
     8-10 Jan-Olof Tillman 3
     8-10 Jörgen Abrahamsson 3
     11 Sten Broddefalk 3