Resultat Riddarschacket

1. Peter Fransson  4 poäng

2. Jan-Olov Lind  4 poäng

3. Per Wikström  4 poäng

4. Love Iwraeus 3,5 poäng

5. Patrik Larsson 3,5 poäng

6. Smail  Beslagic  3,5 poäng

7. Fredrik Kjellqvist  3,5 poäng

Hälsningar

Sten