Skol-sm 2018 i Lidköping

Under den gångna helgen, 12-14/10, arrangerades Skol-sm i Lidköping, som var ett samarrangemang mellan SSF, VSF och klubbarna Skara SS och Lidköpings SS. Totalt kom 341 spelare till start i de nio klasserna som spänner sig mellan åldrarna 5 – 20 år.
Tävlingarna genomfördes på De La Gardieskolan och föranledde ett stort planeringsarbete som huvudsakligen sköttes av Viljo Koski, Lidköpings SS, Fredrik Kjellqvist, Skara SS, Josef Håkanson, Falköpings SS, Eva Johansson, Alingsås SS och Mats Sjödin från SSF. Under tävlingarna var totalt ca 30 funktionärer involverade med olika arbetsuppgifter såsom kioskpersonal, tävlingsdomare, logipersonal, vaktmästarpersonal, städpersonal, iordningställande/nedmonterande funktionärer samt ledningspersonal. Det är med andra ord en stor apparat att samordna logistiskt.

VSF vill tacka alla funktionärer under helgen, för det enorma arbete från dessa, som gjorde tävlingarna till ett mycket lyckat arrangemang där många positiva kommentarer från spelare, föräldrar och ledare hördes.

Resultat och slutställning

Bilder av Lars O A Hedlund

Bilder tagna av Fredrik Kjellqvist, från iordningställandet av spellokalerna.