Skolschacket blomstrar i Tanumshede

 

I Tanumshede har samarbetet mellan Tanumskolan och Tanums SS fördjupats.
Den 21 maj fick Tanums SS nämligen besök av  de två lokala skolschackklubbarna Tanum Femman och Tanum Nightmares.
Det var ett välordnat arrangemang, planerat in i minsta detalj av de för skolschacket och schacket i övrigt brinnande ledarna i schacksällskapet.
Det bjöds på diverse tilltugg, och dessutom delades plaketter och diplom ut.
Naturligtvis fick också deltagarna möjlighet att spela schack denna fina lördag. Ahmed Badawi från sällskapet ställde upp och gav simultan.

Det är ett fantastiskt arbete som Tanums SS gör genom sitt idoga arbete.
Att sprida sina kunskaper och sin entusiasm för schacket är oerhört viktigt.
Schack är ett fantastiskt spel som tränar det logiska tänkandet, ett spel vi alla har möjlighet att delta i, oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån.  Som Christian Carlsson, Tanums SS sekreterare, så vackert uttrycker det i artikeln: ”Vid schackbrädet suddas eventuella åldersskillnader, språkbarriärer, den sociala bakgrunden, och etniciteten bort och alla blir en del av en gemenskap som schackspelare.”

För mer information, läs med fördel den välskrivna artikeln nedan som författats av Christian.
Tanum Femman & Tanum Nightmares besökte Tanums Schacksällskap 2022-05-2  Eller läs artikeln direkt på Tanums SS hemsida.