Tanums SS öppna blixt-km samt öppna snabb-km.

Tanums SS har arrangerat ett öppet klubbmästerskap i snabbschack och ett öppet klubbmästerskap i blixtschack.

Resultat, blixttävlingen:

  1. Holger Blauhut
  2. Juan Carlos
  3. Frode Thorsen

Resultat, snabbschacktävlingen:

  1. Hellmut Klevenow
  2. Ulla Klevenow
  3. Anna Blauhut.

För fullständiga resultat samt bilder hänvisas till Tanums SS hemsida.