Uppdaterade riktlinjer för juniorbidrag

Juniorer som är huvudregistrerade i Västergötlands schackförbund har möjlighet att ansöka om generösa bidrag för att delta i tävlingar inom Sverige som pågår i två eller fler dagar. Västergötlands schackförbund har uppdaterat sina riktlinjer för denna typ av bidrag. Förändringen innebär högre ersättning vid resa med bil jämfört med tidigare, numera är ersättningen 25 kronor/bil och mil.
Observera att ansökan skall ske innan första speldagen och att pengar betalas ut efter genomförd tävling. Ansökningar som inkommer efter att tävlingen påbörjats kommer avslås. Riktlinjerna i sin helhet kan läsas nedan. 

Riktlinjer för juniorbidrag maj 2023