VSF planerar för en repetitionskurs för domare till hösten.

Distriktets ansvarige för domarverksamhet, Josef Håkanson, planerar för en repetitionskurs för domare till hösten.
Kursen kommer vara öppen för de personer från distriktet som har genomgått en så kallad ELO-domarkurs.
Kursledare kommer Sveriges schackförbunds domarbas, IA Tapio Tikkanen att vara.