VSF:s 98:e Kongress 2017 i Skara.

Under gårdagen hölls den 98:e Kongressen i Västergötlands Schackförbunds historia. Kongressen hölls i Skara på Julahotellet.

Kongressen närvarades av 11 st. ombud från följande klubbar i distriktet, Borås-Fristad SK, Bollebygd SK, Falköpings SS, Hjo SK, Hova SK, Lidköping SS, Skara SS, Skövde SS, Uddevalla SS, Ulricehamns SK, och Vara SS.

Kongressförhandlingarna avlöpte utan större överraskningar och kommande års Distriktsstyrelse har utökats, med en ledamot samt två suppleanter under kommande verksamhetsår 2017. Kongressen beslutade enhälligt att ge Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Inga inkomna motioner fanns att avhandla. Distriktsstyrelsens propositioner nr 1-3, bl.a. angående stadgeändring samt stadgeöversyn fick positivt bifall av kongressen.

Till  Valberedning 2017 valdes Patrik Ragnar (ordförande), Skara SS samt Andreas Jonasson, Falköpings SS. Årets valberedning framförde till kongressen att under årets gedigna arbete har det framkommit från en del förtroendevalda, att de inför nästa års kongress inte ämnar fortsätta. Detta beror till stora delar på arbetsbelastningen samt förnyelse. Årets valberedning har alltså ett tufft arbete framför sig.

För utförligare information från kongressen hänvisas till kongressprotokollet som kommer läggas ut på hemsidan under April månad.

Vid näst sista punkten av Kongressens dagordning förrättades en prisutdelning till segrarna i Distriktsserien 2016-17, Alingsås SS lag II.

På bilden nedan ses Eva Johansson Alingsås SS samt Rickard Dahlström VSF:s tävlingskommitté, som delade ut priset!

Ordföranden för kongressen, Fredrik Kjellqvist, avslutade därefter förhandlingarna och tackade tillresta ombud samt förtroendevalda, genom att från VSF:s sida bjuda till Lunch på Julahotellets restaurang.