VSF:s Digitala Kongress 2021 i Vara

Så var 2021 års kongress för VSF avklarad och verksamhetsåret 2020 kunde läggas till handlingarna. Som så mycket annat i dessa Pandemi tider hölls den Digitalt via TEAMS och administrerades av Rickard Dahlström på ett föredömligt sätt. Tre ur styrelsen fanns fysiskt närvarande vid årets kongressort, Vara, samt tre ur Vara SS klubb. Tolv klubbar var representerade vid kongressen (Lidköpings SS, Tanums SS, Skara SS, Uddevalla SS, Falköpings SS, SA Mark, Borås-Fristads SK, Team Pelaro Alingsås SS, Vara SS, Tibro SK, Vänersborgs SS, Ulricehamns SK) via ombud och totalt deltog 21 stycken på årets kongress.

Efter genomgångna handlingar såsom verksamhetsberättelse (tack till Rolf Svensson och Christian Carlsson som korrekturläst), ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse beslutade kongressen enhälligt att bevilja VSF:s Distriktsstyrelse ansvarsfrihet för det gångna året 2020. Övrigt att nämna var att VSF:s nya stadgar fastslogs vid årets kongress då de för andra kongressen i rad godkändes enhälligt av sittande kongress. Ett stort tack till Bengt Samzelius, Tanums SS, som varit behjälplig med det språkliga i våra nya Stadgar. De nyantagna stadgarna kommer finnas tillgängliga på vår hemsida inom kort.

Då det gällde de olika valen blev det inga större förändringar och samma styrelse kommer ”ratta skutan” ytterligare ett år och personligen tackar jag å styrelsens vägnar för förtroendet ett år till. Enda nya personvalet var Peter Fransson, Lidköpings SS, som valdes in i Valberedningen kommande verksamhetsår, då Patrik Ragnar, Skara SS, efter många i år Valberedningen lämnade posten.

Kongressen avslutades med att Vara SS uppvaktades då de fyllde 100 år 2020 och de närvarande från klubben Conny Stensson, Per Gustafsson och Ingemar Storm (i den ordningen på bilden från vänster) fick mottaga 5 stycken digitalklockor som gåva från VSF och sedan intogs en gemensam fika tillsammans med de tre från styrelsen som fanns på plats i Vara, Fredrik Kjellqvist, Viljo Koski samt Eva Johansson.