VSF:s kongress 2018

Under kongressen genomfördes flera personval. Resultat:

Ordförande 1 år: Fredrik Kjellqvist(omval).

Sekreterare, 2 år: Margareta Claesson(omval).

Styrelseledamot, 2 år: Danny Nguyen(nyval).

Styrelsesuppleanter, 1 år: Anders Frisk(omval) och Per Weinö(omval).

Revisorer 1 år: Bo-Lennart Oscarsson(nyval) och Anders Brissman(nyval).

Revisorssuppleant, 1 år: Jonathan Hansen(nyval).

Valberedning, ordförande och sammankallande, 1 år:  Patrik Ragnar(omval)

Ledamot av valberedningen, 1 år, Mikael Johansson(nyval).