VSF:s kongress arrangeras den 25 mars 2023 i Ulricehamn

Jag har det stora nöjet att meddela att VSF:s kongress i år äger rum den 25 mars på hotell Lassalyckan i Ulricehamn. Förhandlingarna startar klockan 11.00.
Kallelse samt kongresshandlingar kommer publiceras på VSF:s hemsida under senare hälften av februari samt skickas ut till klubbarna via e-post. Läs dock gärna texten nedan för att redan nu få ta del av lite information inför kongressen.

Utdrag ur stadgarna: ”§ 8 Vid kongressen har alla medlemmar rätt att närvara och fritt yttra sig, men endast ombud har rätt att lägga fram förslag och delta i omröstning.”

För medlemmarna i distriktet finns det flera glädjande besked inför kongressen:
VSF:s styrelse har beslutat om att föreslå oförändrade medlemsavgifter för såväl juniorer som seniorer. Dessutom har vi beslutat om att ge klubbarna reseersättning för resan till Ulricehamn.
Deltagarna på kongressen bjuds på lunch av Västergötlands schackförbund efter det att kongressen avslutats.
Vidare kan jag avslöja att det även detta år blir en blixtturnering efter kongressen för de som vill delta.