Handlingar till distriktets kongress 16 mars 2024

Västergötlands schackförbunds kongress arrangeras årligen på en ort inom distriktets upptagningsområde. 
2024 års kongress äger rum i Kungshamn lördagen den 16 mars. Kongressen börjar klockan 11.00. Lokal för arrangemanget är Folkets hus. Adress: Hallindenvägen 2, Kungshamn.

Nedräkning till kongressen:

Reseersättning utgår till de klubbar som sänder ett ombud till kongressen.
Om flera personer reser från samma ort bör samåkning ske.

Västergötlands schackförbund kommer att bjuda deltagarna på kongressen på lunch.
Efter lunchen spelas Kongressblixten, en blixttävling som är öppen för medlemmar i Västergötlands SF.

Uppdatering gjord 7 mars: Valberedningen i Västergötlands schackförbund har skickat in ett nytt förslag till kongressen. Anledningen till att valberedningen har skickat in ett nytt förslag är att Fredrik Kjellqvist meddelat att han inte längre kandiderar till ordförandeposten i Västergötlands schackförbund.

Observera att styrelseledamöter i distriktsstyrelsen äger enligt stadgarna ej rätt att vara kongressombud. Fullmakt skall finnas från föreningen vid kongressen enligt VSF:s stadgar. Fullmakten återfinns i inbjudan till kongressen.

Fullmakten insändes till adressen nedan, alternativt skannas och skickas med mejl till nedanstående mejladress.
Man kan även lämna den i samband med kongressen, men då en stund innan kongressens start 11.00.
Fullmakt skall vara VSF tillhanda senast den 9 mars 2024.

I de fall fullmakten överlämnas på kongressen måste föranmälan ske till nedanstående mejladress.

OBS! Även personer som inte är ombud men ämnar närvara på kongressen behöver föranmäla sig senast den 9 mars till mejladressen nedan, detta för att VSF:s styrelse behöver planera för kongresslunchen. 

Josef Håkanson
Wetterlinsgatan 11E, 521 34 Falköping
vastgotaschack(at)gmail.com

Vid kongressen har alla medlemmar i Västergötlands schackförbund rätt att närvara och fritt yttra sig, men endast ombud har rätt att lägga fram förslag och delta i omröstning. Ta chansen att vara med och påverka. Anmäl dig till kongressen!