Den första onlineföreläsningen med VSF finns på Youtube.

Den första onlineföreläsningen med Västergötlands schackförbund finns på Youtube.
Föreläsningen handlade om öppningsprinciper och hölls av Josef Håkanson.
Ljudet är inte perfekt, det är till och med svagt ibland, därför har distriktet köpt in ett headset som kommer användas vid nästa föreläsning. Datum för nästa onlineföreläsning kommer publiceras inom kort.

Tips på förbättringar inför nästa föreläsning mottas tacksamt av Josef Håkanson via mejl eller telefon.