Distriktsledarkonferens Uppsala 25-26/1 2020

Under helgen har SSF anordnat en distriktsledarkonferens i Uppsala, hotell Scandic Uplandia, som representerades av VSF:s ordförande. Konferensens syfte är att dialogen mellan distrikten och förbundet skall främjas och många givande diskussioner och redovisningar erhölls. I korthet diskuterades följande frågor:

  • Tankar från föregående års möte
  • Projektet Världsspråket schack
  • Ekonomisk prognos 2020-2021 SSF
  • Förbundets och kansliets tankar kring mål, visioner och organisation 2020
  • Distriktens förslag av prioriteringar under 2020 till kansli/styrelse/kongress SSF

Söndagen avslutades med ett besök och rundvandring på SSF:s nya kansli i Uppsala. Nedan följer några bilder från denna rundvandring. De två sista bilderna är från Kansliets intilliggande lager.

Rapporten lämnad av Fredrik Kjellqvist, ordförande, VSF.