Domarutbildning VSF i Skövde

Under helgen arrangerade VSF en domarutbildning för distriktets klubbar. Det var 14 st som deltog fördelat på 9 klubbar. Utbildningen leddes av Tapio T.

Många intressanta frågeställningar behandlades och man kan konstatera att det är av stor vikt för alla inom schacket och ta sig tid till regeldiskussioner i klubbarna. Det som jag tog till mig mest av Tapio:s kunnande inom domarskapet var ”att våga vara domare”.

Dagen avslutades med ett prov på 40 minuter.

Distriktsstyrelsen kommer efter provresultaten ta ställning till vilka som kommer utses till klubbdomare i distriktet framöver.

IMG_0840[1]IMG_0834[1]IMG_0835[1]

IMG_0836[1]IMG_0837[1]IMG_0839[1]

(Finns några bilder på  Lidköpings hemsida  som Peter Fransson tagit)