Öppna Korr SM

Efteranmälan ÖSM 2015

Vi behöver ytterligare ett par spelare för att få jämnstora grupper.

Välkommen med efteranmälan via vårt webbformulär (bindande men utan platsgaranti, vänta därför med startavgift).
Tävlingen spelas på ICCF-servern (sjumannagrupper) med start i maj. SSKK-medlemskap krävs ej.
I övrigt se ursprunglig inbjudan. För fortsatt dagsaktuell information se hemsidan.

Tomas Carnstam