Ekonomiskt bidrag till de traditionella klubbarna i distriktet, p.g.a. pandemin.

Ett ekonomiskt bidrag kommer betalas ut av VSF till samtliga traditionella klubbar i distriktet.
Stödet uppgår till 3000 kronor/klubb, dock får de klubbar som har en klubblokal ytterligare 4000 kronor i ekonomiskt bidrag.
Föreningarna skall skicka kopia på hyresavi för sin klubblokal, samt uppge föreningens plusgironummer/bankgironummer till vår kassör, Viljo Koski för att ta del av bidraget.
Föreningar som inte har någon klubblokal skickar endast ett mejl till Viljo där de skriver att de inte har någon klubblokal, samt uppger sin förenings plusgironummer/bankgironummer.