Rapport från digitalt styrelsemöte den 30 januari 2021.


I går, den 30 januari 2021, hölls ett digitalt styrelsemöte där samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i Västergötlands schackförbund deltog.
Deltog gjorde även valberedningens ordförande Patrik Ragnar.

En rad beslut fattades, dessutom delgav styrelsemedlemmarna varandra information i flera frågor.
Bland annat fattades följande beslut/delades följande information
(protokollet kommer i vanlig ordning ut på hemsidan så småningom) :

 • Västgöta Open arrangeras i Skara den 30-31 oktober 2021. Det är osäkert om det blir på Stadshotellet, eller Julahotellet.
  Datum kan komma att ändras, beroende på SSF:s planer avseende datum för allsvenska serien säsongen 2021/2022.
 • Ett ekonomiskt bidrag kommer betalas ut till samtliga traditionella klubbar i distriktet.
  Stödet uppgår till 3000 kronor/klubb, dock får de klubbar som har en klubblokal ytterligare 4000 kronor i ekonomiskt bidrag.
  Föreningarna skall skicka kopia på hyresavi för sin klubblokal, samt uppge föreningens plusgironummer/bankgironummer till vår kassör, Viljo Koski, för att ta del av bidraget.
  Föreningar som inte har någon klubblokal skickar endast ett mejl till Viljo där de skriver att de inte har någon klubblokal, samt uppger sin förenings plusgironummer/bankgironummer.
 • Västergötlands schackförbunds kongress 2021 kommer arrangeras digitalt den 24 april 2021 med start klockan 11.00.
  Mer information kommer ut på hemsidan vid ett senare tillfälle.
 • Snabbschack-DM för juniorer och seniorer kommer arrangeras online den 20 februari på spelsajten Lichess.
  Inbjudan kommer publiceras inom kort.
 • Josef Håkanson har utsetts av distriktets styrelse till att representera distriktet vid SSF:s distriktskonferens som ägde rum i dag, den 31 januari 2021. Styrelsen skickade med tankar och frågeställningar till Josef inför konferensen.