FIDE har gjort om rankingsystemet

ELO är ett internationellt rankingsystem som sköts och administreras av världsschackförbundet, FIDE. Förra året tillsatte en kommitté inom FIDE en arbetsgrupp, som fick i uppgift att se över rankingsystemet och föreslå förbättringar av reglerna för rankingsystemet.

I slutet av förra året klubbades nya rankingregler av FIDE.
De nya reglerna trädde i kraft den 1  mars 2024. Syftet med de nya reglerna är att komma tillrätta med deflation i rankingsystemet.

En stor förändring innebär att alla spelare med ELO under 2000, har fått en höjning av sitt ELO-tal.
Denna höjning är en engångsföreteelse, och gjordes bara för de rankinglistor som började gälla 1 mars.
Denna förändring gjordes för FIDE:s alla tre rankinglistor, det vill säga blixt-ELO, snabbschack-ELO och långparti-ELO.

Höjningen gäller endast spelare med ELO under 2000, spelare med ett ELO som är 2000 eller högre påverkas inte. Höjningen av ELO-tal kan beräknas enligt formeln: Höjning = 0,4* (2000-tidigare ranking).

Exempel 1: En spelare med ELO-talet 1800 får en höjning av sitt ELO-tal
med
0,4* (2000 -1800) = 0,4*200 = 80 rankingpoäng.
Spelarens nya ELO-tal blir: 1800 + 80 =1880.

Exempel 2: En spelare med ELO-talet 1200 får en höjning av sitt ELO-tal
med
0,4* (2000-1200) = 0,4*800 = 320 rankingpoäng.
Spelarens nya ELO-tal blir: 1200 + 320 =1520.

Det görs också bestående förändringar av rankingsystemet med syftet att förhindra att deflation än en gång uppstår i rankingsystemet. Dessa förändringar innebär bland att reglerna för hur en orankade spelares första ELO-tal beräknas görs om, samt att gränsen för hur lågt ELO-tal man kan ha höjs från 1000 till 1400.

För mer information om vilka förändringar som görs, läs denna nyhetsartikel på FIDE:s hemsida, eller denna nyhetsartikel på Sveriges schackförbunds hemsida.

Rätten att delta i Sveriges schackförbunds Lilla Grand Prix:
Med anledning av att FIDE gör om rankingsystemet, har Sveriges schackförbunds tävlings- och regelkommitté fattat ett beslut om vad som gäller för rätten att delta i Sveriges schackförbunds Lilla Grand Prix. Sveriges schackförbunds Lilla Grand Prix är tävlingar som riktar sig till spelare med ett ELO-tal under 1600.
Beslutet som fattats innebär att det är ELO-tal per 1 februari 2024  som avgör vilka spelare som har rätt att delta i de två återstående deltävlingarna i Lilla Grand Prix: Lilla Påskturneringen och
WST 1600 (WST 1600 spelas parallelt med Deltalift Open). För mer information, läs denna artikel på schack.se.

Information om hur ofta FIDE:s rankinglistor publiceras:
FIDE:s rankinglistor för blixtschack, snabbschack och långpartier uppdateras en gång i månaden.
De nya rankinglistorna publiceras på FIDE:s hemsida den sista dagen i varje månad och börjar gälla den första dagen i månaden därefter.

Spelare kan gå till https://ratings.fide.com/ och söka på sitt FIDE-ID eller sitt namn för att se sitt/sina rankingtal. Observera att svenska bokstäver inte förekommer i FIDE:s databas, exempelvis heter undertecknad Hakanson istället för Håkanson i FIDE:s databas.
Om du vill se en rankinglista för din klubb, klicka här och välj sedan din klubb.