Fler mötesprotokoll är tillgängliga

I samband med flytt av data från vår tidigare webbplats till vår nya webbplats, försvann tyvärr en del mötesprotokoll.
Den senaste tiden har dock ett stort antal mötesprotokoll skannats och publicerats på vår hemsida.
Mycket av det material som försvann i samband med byte av hemsida är nu publicerat.

Dessutom har ett antal äldre mötesprotokoll som inte var publicerade tidigare också publicerats.
Ett exempel på det är att mötesprotokollet från distriktets kongress år 2004 nu finns publicerat.

Mötesprotokoll, verksamhetsberättelser och diverse andra dokument finns här.

Arbetet med att komplettera sidan med äldre protokoll är ett arbete som fortfarande pågår, och som kommer att pågå ett tag framöver.