Hög tid att anmäla sig till kongressen och kongressblixten.

Lördagen den 26 mars äger VSF:s kongress rum i Skara.
Det är hög tid att anmäla sig till såväl kongressen som den efterföljande kongressblixten.
Kongressen är det högst beslutande organet i distriktet, där alla medlemmar äger rätt att delta och fritt yttra sig.
Reseersättning utgår för de som reser till kongressen! 😀
Läs mer om kongressen här
Välkomna!