Inbjudan till årets kongress med efterföljande kongressblixt.

VSF:s kongress äger i år rum den 26 mars  på Stadshotellet i Skara.
Förhandlingarna startar klockan 11.00.
Nedan finner ni inbjudan till kongressen, dagordning, inbjudan till kongressblixt, fullmakt, registreringsblankett, p
ropositioner, bokslut och verksamhetsberättelse

VSF Inbjudan Kongress 2022

VSF Registreringsblankett klubbar 2022

VSF Kongressblixt 2022 Inbjudan

VSF Resultatrapport 1 Kongress 2022

VSF Resultatrapport 2 Kongress 2022

VSF Balansrapport kongress 2022

VSF Röstlängd kongress 2022

VSF Verksamhetsberättelse 2021

VSF Proposition nr 1 Medlemsavgifter 2023

VSF Proposition nr 2 Styrelsens arvoden 2022