Inget Västgöta Open i februari 2021 p.g.a. pandemiläget.

Västgöta Open kommer inte arrangeras i februari 2021 p.g.a. rådande pandemiläge. Tävlingen flyttas preliminärt till 30-31 oktober 2021. Mer information kommer senare i år.  Frågor om tävlingen kan ställas till Skara SS styrelse.