Inriktningsbeslut angående dm-priser.

Styrelsen för Västergötlands schackförbund har fattat ett inriktningsbeslut, nämligen att generellt sett höja priserna i våra distriktsmästerskap.
Det har redan skett i flera tävlingar de senaste åren, t.ex. Blixt-dm och Veteranträffen, men först på gårdagens styrelsemöte fattades ett formellt inriktningsbeslut. Bakgrunden är den mycket goda ekonomi som Västergötlands schackförbund har.