Juniorbidraget för år 2019 betalas ut en gång till.

Med anledning av den goda ekonomi som Västergötlands Schackförbund har, samt att VSF inte arrangerar något juniorläger i år, har VSF:s styrelse beslutat att än en gång betala ut 500 kronor till de traditionella klubbarna för varje registrerad junior per 31 december 2019.