Breaking news! I schack i det gröna 2020 kommer seniorgruppen ej att starta.

 

VSF:s styrelse har beslutat att ej ge seniorgruppen i Schack i det gröna DM-status detta år. Detta beslut fattades via omröstning i en mejlkonversation vecka 28.

 

Med anledning av Coronavirusets spridning har SA Mark  beslutat att ställa in seniorgruppen helt. Däremot kommer b-juniorer och c-juniorer att spela. Dessa grupper utgör också DM i blixtschack för de medlemmar som är huvudregistrerade i distriktet.

Tävlingen är flyttad till Örbygården. 

Mer information finns på SA Marks hemsida.