Kongressen avslutad.

2024 års kongress är avslutad. Kongressen hölls i Folkets Hus i Kungshamn.
Elva föreningar var representerade vid årets kongress.

Valberedningens förslag till kongressen röstades igenom i sin helhet.
Valberedningens förslag till VSF:s Kongress 2024

Till ledamöter i valberedningen valdes Kristian Folke Karlsén och John Löfgren. Till sammankallande valdes Kristian.

Propositionerna från styrelsen röstades igenom i sin helhet.
Kongressen beslutade att bifalla styrelsens förslag till beslut för de två motioner som har skickats in av Borås-Fristad SK.

Efter kongressen konstituerade den nyvalda styrelsen sig.  Här kan man se vilken ledamot som valdes till respektive uppdrag.