Minnesord

Till minne av Rune Emanuelsson

Minnesord för Utskrift

Han var född 27 november 1931 i Sjötofta som ligger i närheten av Tranemo.

Rune Emanuelsson har varit en mångsysslare då han arbetat med lite av varje genom årens lopp, några år i taget har han gästat här och var enligt följande exempel: Värnamo, Kockums i Malmö, Viskafors Gummifabrik, ASG i Borås, och dessutom har han under en tid haft en egen städfirma.

Under en period arbetade Rune Emanuelsson som kanslichef åt Sveriges Schackförbund dels i Stockholm och senare i en tvåvåningsvilla i Linköping där han hade stor praktisk hjälp av sin son Kent Emanuelsson.

Emanuelsson var under många år auktionist och en verklig expert på detta svåra område.
Under senare år hade han en egen firma som graverade pokaler på beställning från föreningar och distrikt.

 

När Rune Emanuelsson började spela schack drar han sig till minnes att detta var vid militärtjänsten under 1952 på arméstaben i Stockholm inte långt ifrån gamla olympiastadion från 1912.

Rune värvades av Gunnar Carlsson från Borås till Målsryds Schackklubb någon gång under 1957 – 1958 där den energiske parkeringsvakten Mats Axebrink tog hand om honom på bästa möjliga sätt vilket medförde att han så småningom blev både sekreterare och ungdomsledare i föreningen.

Han gjorde ett kort gästspel hos Schackklubben Springaren, Borås under säsongen 1963 – 1964.

Rune Emanuelsson ledsnade dock på att åka ut till Målsryd som ligger en bit utanför Borås och detta medförde att han var en av initiativtagarna till bildandet av Borås Schacksällskap hösten 1967.Han valdes senare välförtjänt till hedersordförande i sällskapet.

Rune Emanuelsson bildade Ungdomsalliansen i Sjuhäradsbygden med omnejd under spelsäsongen 1967 – 1968 och fick därmed igång ungdomsverksamheten i bygden på ett strålande sätt.
Han fick verkligen fart på det mesta han beslutade sig för att genomföra, det har han bevisat många gånger.

Inom Västergötlands Schackförbunds Distriktsstyrelse var Rune Emanuelsson först vice sekreterare under åren 1969 – 1975 och därefter ordförande under två perioder 1975 – 1977 och 1999 – 2003. Han var sekreterare i Distriktsstyrelsen under åren 1980 – 1996 där han så småningom fick en viss rutin på allt protokollskrivande och andra viktiga handlingar som rör ett stort distriktsförbund. Rune var därefter kassör under åren 2004 – 2011, vi summerar att han var med i Distriktsstyrelsen i hela 36 år.

Vid kongressen 5 oktober 1969 i Alingsås valdes Rune Emanuelsson till ungdomsledare i Västergötlands Schackförbund och han bildade under 1972 Ungdomskommittén vilket i början bestod av fem ledamöter.
Han var kommitténs ordförande mellan åren 1972 – 1992, och därefter sekreterare och senare även kassör.

Rune Emanuelsson var med i Ungdomskommittén – Ungdomsstyrelsen mellan åren 1972 – 2005.

Han har tilldelats mängder av utmärkelser under årens lopp för sitt enorma ungdomsarbete.

Rune har organiserat ett stort antal kurser och läger inom Västergötland och Sveriges Schackförbund.

Inom Sveriges Schackförbund var Rune Emanuelsson ordförande i Ungdomskommittén åren 1973 – 1977.

Han invaldes först som suppleant i Centralstyrelsen 1970 och därefter ordinarie ledamot 1971 – 1978.

Emanuelsson var även ledamot i Allsvenska kommittén åren 1993 – 2003.

Västergötlands Schackförbund hade öppnat ett eget kansli vilket var beläget på Tullportagatan 17 i Skara från och med januari 1981 med Rune Emanuelsson som ansvarig kanslichef.
Emanuelsson flyttade från Borås till Skara i december 1982 för att få närmare till sina uppdrag inom distriktet. Anslöt sig kort därefter till Skara Schacksällskap där han först var föreningens sekreterare åren 1985 – 1986. Var sedan sällskapets ordförande under åren 1987 – 1990 och 2002, valdes därefter till hedersordförande.

Rune Emanuelsson har tilldelats alla utmärkelser man kan få men vi nämner de främsta.
Inom Sveriges Schackförbund valdes han till hedersledamot vid kongressen 11 juli 1992 i Borlänge.
Inom Västergötlands Schackförbund valdes han till hedersledamot vid kongressen 13 mars 1993 i Vänersborg. Han valdes välförtjänt till hedersordförande i distriktsförbundet vid kongressen 27 mars 2010 i Vårgårda.

Vår store ledare och personlighet Rune Emanuelsson avled lugnt och stilla i sitt hem beläget i Götene tisdagen 25 oktober 2016 och blev 84 år.

Rolf Svensson