Särskiljning i VSF:s individuella tävlingar

I Västergötlands schackförbunds tävlingar delas inga priser.
Särskiljning i Västergötlands schackförbunds individuella tävlingar sker enligt kriterierna nedan.

  1. Buchholz cut-1 (vilket beräknas genom att summera motståndarnas slutpoäng, undantaget den motståndare med lägst slutpoäng.)
  2. Inbördes möte.
  3. Flest antal vinster (inklusive eventuella walk over-vinster och eventuell frirond).
  4. Flest partier med svart.
  5. Lottning.

Mer information om hur Buchholz cut 1 och andra särskiljningskritierier beräknas kan läsas i FIDE-handboken