Skol SM 10-12 oktober

Dags att börja planera inför Skol-SM

Den 10-12 oktober spelas Skol-SM i Växjö. Inbjudan är klar och publicerad. Bland nyheterna kan nämnas att det blir tilläggstid i alla klasser. De äldre spelar med 45 minuter + 15 sekunder och de yngre med 15 minuter + 15 sekunder. Arrangörerna utlovar också ett digert socialt program vid sidan av tävlingarna. Detta kommer att publiceras efter hand. Skol-SM:s hemsida

 

Skol SM 2014