VSF distriktsserie uppskjuten!

Styrelsen har beslutat att flytta fram VSF:s distriktsserie på obestämd tid.
Det innebär alltså att sammandrag två och tre inte kommer spelas på de
tidigare utsatta datumen, 5 februari respektive 5 mars. 

Besked om nya datum för sammandrag 2 och 3 kommer efter VSF:s styrelsemöte som äger rum i slutet av januari.