VSF Kongress 2016

VSF kongress 2016

Styrelsen beslutade att den ska hållas 11:00,  lördagen 2 April

Lidköping Schacksällskap som firar 110 år arrangerar kongressen.

Inom kort kommer en inbjudan.