VSF protokoll nr 2 är nu publicerat på hemsidan.

Protokollet från senaste styrelsemötet, som ägde rum 2021-03-20, är nu publicerat på vår hemsida.

Protokoll från alla styrelsemöten sedan ett antal år tillbaka hittar du här.