VSF:s Schackläger på Flämslätt 15-17/6

Under gångna helgen arrangerade VSF ett schackläger på Flämslätts stiftsgård.

Lägret anordnades för distriktets juniorer och tränare under lägret var stormästaren Emanuel Berg. Åldrarna på deltagarna var fördelade från åtta år upp till 24 år och de var totalt 19 stycken. Träningen genomfördes alltså i nivå-indelade grupper.
Mellan schackträningen aktiverades juniorerna med diverse andra aktiviteter som fotboll, kubb, tipspromenad m.m. Vid lägrets slut framförde deltagarna sina positiva kommentarer till arrangören och alla var väldigt nöjda med allt under lägret.
VSF vill framföra ett stort tack till deltagarna som visade ett enormt intresse under lektionerna samt till Emanuel Berg som var en utomordentlig bra tränare och bjöd på sig själv under hela lägret och deltog i alla aktiviteter.
Nedan lite bilder från lägret och deltagarna: