VSF:s tävlingskommitté sonderar vilka som vill döma/lotta i förbundets tävlingar

 

På initiativ av undertecknad vill tävlingskommittén i Västergötlands schackförbund fråga samtliga elodomare i distriktet om de är intresserade av följande:

 1.  Tjänstgöra som huvuddomare eller assisterande domare i en eller flera av förbundets tävlingar framöver.
 2. Tjänstgöra som tävlingsledare i en eller flera av förbundets tävlingar framöver.
  En tävlingsledare i en av förbundets tävlingar är framför allt ansvarig för att sköta lottning. 
 3. Delta i någon form av repetitionskurs/fortsättningskurs för elodomare.
  En sådan kurs planerar VSF:s tävlingskommitté för. 

  Vår förhoppning är att genomföra en fysisk repetitionskurs/fortsättningskurs,
  helst under ledning av Sveriges schackförbunds domarbas, Tapio Tikkanen.

Praxis är att samtliga tävlingsledaruppdrag/domaruppdrag i VSF:s tävlingar tillsätts av undertecknad. 
För funktionärer i VSF:s tävlingar utgår arvode, oavsett vilken roll man har (tävlingsledare, assisterande domare eller huvuddomare).
Oavsett hur ni som är utbildade domare ser på dessa frågor, oavsett om ni är intresserade eller inte intresserade av att tjänstgöra som domare/tävlingsledare, och/eller delta i en repetitionskurs, ber vi er vänligen att skicka era svar på dessa frågor till undertecknad. 

Vidare vill vi också ställa en annan fråga till er som inte har genomgått en elodomarkurs: 
Är ni intresserade av att delta i en elodomarkurs någon gång under våren,
för att lära er mer om reglerna eller för att få behörighet att döma eloregistrerade tävlingar?
I så fall vill vi också att ni kontaktar undertecknad, så att vi ser hur intresset ser ut.

För tävlingskommittén i Västergötlands schackförbund,
Josef Håkanson
076-623 63 70